Urządzenie Quantec, zajmuje się medycyną informacyjną, która bazuje na założeniach fizyki kwantowej i istnieniu pola informacyjnego. Postrzega człowieka jako całość, jedność ciała, duszy i umysłu. Komunikując się z nim na podstawie wibracji w postaci wzorców informacji. Istotą działania jest podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji, jak powinien prawidłowo funkcjonować.

W takim podejściu uwaga nie jest skupiona na konkretnej chorobie czy symptomie, tylko na człowieku jako całości, którego organizm otrzymując wsparcie terapeutyczne, uzyskuje dostęp do swoich naturalnych mechanizmów autoregulacji i powrotu do równowagi.

Pracując z polem informacyjnym, możemy uzyskać dostęp do takich przyczyn dolegliwości, sytuacji życiowych, do których z poziomu świadomego nie mamy dostępu, a następnie zrównoważyć je w polu informacyjnym, co zamanifestuje się na planie fizycznym.

Amerykańskie centrum medycyny komplementarnej (NCCAM) w 2005r. uznało medycynę informacyjną i energetyczną za piąty co do wielkości obszar w obrębie medycyny komplementarnej, przyznając że energia i informacja mają decydujące znaczenie dla ludzkiego samopoczucia, równowagi i zdrowia.

Realizacja: MAXIGRAF